Kontakt

Vila Záhrada

 

Vila Záhrada
Dolný Kalník 23, 038 02
Open House on the 24th

Fakturačné údaje:

 

VILA ZÁHRADA, s.r.o.
Sídlo: Narcisová 410/5, 040 11 Košice
Prevádzka: Dolný Kalník 23, 038 02

IČO: 46 943 633 DIČ: 2023675951
IČ DPH SK2023675951
č. účtu: SK88 1100 0000 0029 2988 7703
(Tatra banka)